Logo firmy

Naše služby


- převoz písemností
- třídění
- pořízení seznamů
- vytvoření počítačové databáze
- uložení do regálů
- archivace
- zajištění skartace
- předání příslušných seznamů ukladatelům
- vyhledávací služby
- spolupráce s oblastními archivy


Spolupráce se Státním oblastním archivem

Naše práce je metodicky řízena Státním oblastním archivem LitoměřiceN. Tento provádí kontrolu naší práce, ale i vlastního archivu, zejména po stránce bezpečnosti, správného temperování prostor, vlhkosti.

Spolupracujeme se všemi územně příslušnými archivy v Čechách i na Moravě. Tyto nám udělují souhlas ke skartaci a do těchto předáváme tzv. písemnosti typu „A" - archiválie.